Τακτική Γενική Συνέλευση την Παρασκευή 03 Απρίλιου 2015

Δείτε την πρόσκληση σε μορφή PDF εδώ.