Το Σωματείο Ταπητοκαθαριστηρίων `Η ΑΤΤΙΚΗ` ιδρύθηκε με εγκεκριμένο καταστατικό υπ” αριθμό 288/77 απόφαση πρωτοδικείου Αθηνών, εγκεκριμένο δια της αριθμού 2130/3-6-88 όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκε με την υπ” αριθμό 3793/2005 απόφαση του πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών εγκεκριμένο δια της αριθμό 1149/2-6-2005.

Το σωματείο προσφέρει μόνο για τα μέλη του, ένα προσωπικό χώρο (Blog) για συζήτηση, ερωτήσεις και απορίες αλλα και αγγελίες διαφόρων ειδών. Διαβάστε οδήγιες για την απόκτηση πρόσβασης εδώ.

Παρακολουθήστε το τηλεοπτικό μας σποτ εδώ.