Όροι συναίνεσης

Αρχική \ Όροι συναίνεσης

Με την υποβολή της φόρμας αποδέχομαι τους παρακάτω όρους:

  1. θα γίνει γνωστοποίηση των στοιχείων της φόρμας στο σωματείο και κατ επέκταση σε όλα τα έργα μέλη του.
  2. περνάν της παραπάνω ενέργειας το σωματείο δεν φέρει όποια άλλη ευθύνη αναφορικά με την ανεύρεση των χαλιών η υποχρέωση για όποια άλλη ενέργεια.
  3. τα στοιχεία που παραχωρούνται στην φόρμα διαγράφονται από το σωματείο στο διάστημα του πρώτου τρίμηνου κάθε νέου έτους.
  4. Το σωματείο και τα μέλη του,  δεν φέρει ευθύνη για την όποια χρήση των στοιχείων από τα μέλη του.