ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ & ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ Η.Μ.Α.

¨Οπως μας ενημέρωσε ο Μηχανικός Κος Αντωνόπουλος Ιωάννης δώθηκε παράταση εγγραφής & συμπλήρωσης εκθέσεων αποβλήτων στο Η.Μ.Α., έως τις 20-7-2017.

Μπορείτε να ανοίξετε την επιστολή παράτασης εδώ.