ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

'Οσοι συνάδαδελφοι ενδιαφέρονται για σεμινάρια τεχνικού ασφαλείας από τη Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με την Κα Παρασκευοπούλου στο τηλ.2108544666 (εσ.311)

Την αίτηση καθώς και τον τραπαζικό λογαριασμό μπορείτε να τα κατεβάσετε σε μορφή pdf εδώ.