Το Σωματείο

Αρχική \ Το Σωματείο

ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

(περισσότερο κείμενο απαιτείται)

Το Σωματείο Ταπητοκαθαριστηρίων `Η ΑΤΤΙΚΗ` ιδρύθηκε με εγκεκριμένο καταστατικό υπ” αριθμό 288/77 απόφαση πρωτοδικείου Αθηνών, εγκεκριμένο δια της αριθμού 2130/3-6-88 όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκε με την υπ” αριθμό 3793/2005 απόφαση του πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών εγκεκριμένο δια της αριθμό 1149/2-6-2005.

Το σωματείο προσφέρει μόνο για τα μέλη του, ένα προσωπικό χώρο (Blog) για συζήτηση, ερωτήσεις και απορίες αλλά και αγγελίες διαφόρων ειδών.

μαλιά ύφανσης χαλιών

Η διαδικασία για να αποκτήσετε πρόσβαση στις ενότητες που έχουν ορισθεί ως “Μόνο για Μέλη” είναι απλή:

  • Είτε επιλέγεται “Σύνδεση” στο κεντρικό “Μενού επιλογών” και από εκεί τον σύνδεσμο “Δημιουργία λογαριασμού” αν γνωρίζεται την διαδικασία.
  • Είτε από την αρχική σελίδα πατώντας στο κουμπί “Τα Οφέλη” όπου στην σελίδα αυτή μπορείτε να βρείτε όλη την διαδικασία και τα δικαιολογητικά.
  • Είτε πάλι από την αρχική σελίδα πατώντας στο κουμπί που βρίσκεται πάνω στο βίντεο “Εγγραφείτε στο σωματείο μας
σωματειο ταπιτοκαθαριστων αττική χαλί και νήμα