Καταστατικό

Αρχική \ Το Σωματείο \ Καταστατικό

ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

(περισσότερο κείμενο απαιτείται)

Με τις διαδικασίες ίδρυσης του Σωματείου μας, ψηφίστηκε και κατατέθηκε στο Πρωτοδικείο το Καταστατικό του Σωματείου μας.

Από τις Ιδρυτικές αρχαιρεσίες μέχρι σήμερα το Καταστατικό μας (έχει / δεν έχει) δεχθεί (#) τροποποιήσεις.

Δείτε το καταστατικό του Σωματείου μας.