ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

Αρχική \ Το Σωματείο \ ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

(περισσότερο κείμενο απαιτείται)

Μέτά τις αρχαιρεσίες της 22ης Φεβρουαρίου 2020 το νέο Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα με την παρακάτω σύνθεση:

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΟΥΣ ΔΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
Πρόεδρος: ΔΑΝΕΖΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
Γεν. Γραμματέας: ΠΟΡΙΧΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
A’ Αντιπρόεδρος: ΣΚΛΗΡΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
Β’ Αντιπρόεδρος: ΣΙΦΟΥΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ταμίας: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
Μέλη: ΣΚΛΗΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΚΟΚΚΑΛΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ