Μελέτη αποτύπωσης της υφιστάμενης κατάστασης και των προοπτικών ανάπτυξης.

Αρχική \ ΜΕΛΗ: ΧΡΗΣΙΜΑ ΜΕΛΩΝ \ Μελέτη αποτύπωσης της υφιστάμενης κατάστασης και των προοπτικών ανάπτυξης.
Αττική λογότυπο

Η παρούσα μελέτη εκπονήθηκε για λογαριασμό του Ινστιτούτου Μικρομεσαίων επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ).

Η μελέτη αφορά το πρώτο παραδοτέο του έργου που υλοποιεί η ΓΣΕΒΕΕ στο πλαίσιο της πράξης «Ενίσχυση της θεσμικής και επιχειρησιακής ικανότητας της ΓΣΕΒΕΕ» και συγκεκριμένα στα πλαίσια του
υποέργου 19 «Ενδυνάμωση της θεσμικής υποστήριξης των κλαδικών και τοπικών ομοσπονδιών της ΓΣΕΒΕΕ».

Το έργο αφορά στην υποστήριξη κλαδικών και τοπικών ομοσπονδιών της ΓΣΕΒΕΕ με σκοπό την ενεργό συμμετοχή τους στον κοινωνικό διάλογο καθώς και την επιχειρησιακή και θεσμική τους ενδυνάμωση
ώστε να επιτελέσουν αποτελεσματικά το έργο της εκπροσώπησης της ΓΣΕΒΕΕ στο
τοπικό και κλαδικό επίπεδο.

Η μελέτη έχει ως αντικείμενο την διερεύνηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας στον κλάδο που εκπροσωπεί η Πανελλήνια Ομοσπονδία Στεγνοκαθαριστηρίων Ταπητοκαθαριστηρίων Πλυντηρίων & Συναφών Επαγγελμάτων, με σκοπό την εκπόνηση σχεδίου δράσεων και παρεμβάσεων της Ομοσπονδίας, αποβλέποντας στην ενίσχυση του ρόλου της, ώστε να επιτελέσει αποτελεσματικά το έργο της εκπροσώπησης της ΓΣΕΒΕΕ στην κοινωνία.

Κατεβάστε την ολόκληρη από εδώ 

RELATED POSTS